آلبوم ویژه

لیست آلبوم  10Years With Me

مجموعه ی“ده سال با من” که شامل 21 تک آهنگ در سبک های مختلف از نواب جلیل در طول 10 سال گذشته تا به امروز از ایشان منتشر شده است گرداوری شده و به صورت داخلی (مستقل) منتشر شد.برای حمایت مستقیم این مجموعه را خریداری کنید.